Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Mer måste göras åt ungdomsarbetslösheten

  De politiska ungdomsförbunden är viktiga för demokratin, hävdar Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU, och Sebastian Ghafari, ordförande SSU Halland.

  Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

  I Halland står vi inför flera utmaningar som direkt påverkar oss unga. En ungdomsarbetslöshet som bitit sig fast, nedläggningar av den lokala sjukvården och problem att bygga ungdomsgårdar på ställen där det finns ett stort behov av att engagera unga människor.

  Men unga är idag kraftigt underrepresenterade inom offentliga beslutande församlingar. Det är ett stort demokrati- och samhällsproblem att den unga generationen inte är med och påverkar beslut som rör såväl vår vardag som vår framtid. De demokratiska politiska ungdomsförbunden har tillsammans med skolan en utmaning i att gemensamt förändra detta.

  Det är inte engagemanget bland unga som saknas. Till exempel visar Ungdomsstyrelsens rapport Ung Idag 2012 att hela 71 procent av ungdomarna mellan 16 och 25 år har deltagit i politiska aktiviteter av olika slag. Viljan bland ungdomar att påverka olika samhällsfrågor, både lokala och globala, är fortsatt stor visar samma undersökning.

  Däremot är ungas organisering ett problem. Det är genom att flera enskilda ungdomar organiserar sig för att driva en fråga gemensamt som man verkligen kan påverka. Ungdomsorganisationer, menar ungdomsstyrelsen, är därför en av de viktigaste nycklarna till att nå ut till unga.

  Ungdomsorganisationer skapar en arena för unga att växa och utvecklas på och de spelar en viktig roll i att minska avstånden mellan platserna där beslut fattas och där de genomförs. Inte minst skolar de demokratiska politiska ungdomsorganisationerna ungdomar att delta i de offentligt beslutande församlingarna där unga idag är underrepresenterade.

  En av skolans viktigaste uppgifter är att ge alla elever kunskaper och färdigheter i demokrati. Det är i skolan som elever ska tillgodogöra sig kunskaper som ger dem möjlighet att använda sina demokratiska rättigheter och respektera demokratiska regler och skyldigheter. Eleverna ska förberedas för att kunna delta i den demokratiska processen såväl som i det civila samhället, föreningar och organisationer. I dessa frågor kan ungdomsförbunden vara ett stort stöd till skolan.

  Samarbetet med skolan är viktigt för både SSU och de övriga demokratiska ungdomsförbunden. SSU samlar skolungdomar i högstadium och gymnasium över hela landet och vi informerar ofta om vår verksamhet i olika skolor. Under hela oktober är SSU Halland till exempel ute och kampanjar med fokus på en rad olika skolbesök. Självklart vill vi driva våra frågor men framförallt vill vi fånga upp ungas vilja att påverka och erbjuda en arena där de kan göra det.

  Men mer måste göras. Vår målsättning är att synas än mer ute i skolorna och vi välkomnar ett tätare samarbete mellan ungdomsorganisationerna och skolan. Tillsammans kan vi ge ungdomar de kunskaper och verktyg som de behöver för att ta del av de beslutande församlingarna i Halland. Ett närmare samarbete mellan skolan och de demokratiska politiska ungdomsförbunden tjänar alla på – inte minst det demokratiska samtalet.

  Gabriel Wikström

  Sebastian Ghafari