Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Mark planerar för nytt naturreservat

Nu görs ett nytt försök att bilda ett naturreservat på Gallåsen, som har den sista ljungheden i hela Marks kommun. Denna hotade naturtyp riskerar att försvinna för alltid om marken fortsätter att växa igen.

Gallåsen har varit ett populärt utflyktsmål eftersom det ligger vackert vid Mjösjöns östra strand. Här på höjderna mellan Horred och Björketorp bredde ljungheden ut sig för 100 -150 år sedan.

På den tiden fanns det möjlighet att se ända ner till Varberg och fästningen. I dag dominerar granskogen och området har växt igen så mycket att inte ens sjön är synlig från utkikspunkten.

Om naturreservatet bildas kommer sluttningarna ner mot Mjösjön återigen att bli öppna.

Ett förslag har tagits fram på miljöenheten på bygg- och miljökontoret i Marks kommun. Politikerna i miljönämnden ska ta ställning på sitt kommande möte innan förslaget går vidare till kommunstyrelsen.

Enhetschefen Camilla Landén har goda förhoppningar om att planerna på ett naturreservat på Gallåsen ska förverkligas. Hon hänvisar till att det sedan tidigare finns ett uppdrag från politikerna om att områdesskyddet i kommunen ska utökas.

– Det här är ett område som vi pekat ut tidigare. Genom att söka ett antal bidrag kan vi minska kostnaderna för kommunen, säger hon.

Kostnaderna för restaureringsåtgärder, skyltning, skötselplan och annat beräknas till 380 000 kronor, varav kommunen får ställa upp med cirka 140 000 kronor. Till det kommer en årlig driftskostnad på 31 000 kronor som nästan helt ska täckas med hjälp av bidrag.

Enligt Camilla Landén är det viktigt att Gallåsen, som omfattar cirka tre hektar, skyddas som ett naturreservat.

– Ljunghedarna anses akut hotade. I vår kommun är detta den enda lilla rest som finns kvar. Gör vi ingenting så kommer den att växa igen och försvinna.

Meningen är att landskapet ska hållas öppet antingen med betande djur eller med återkommande bränningar.

Ett reservat var på gång redan för tolv år sedan. Men den gången blev det inget eftersom det rådde oenighet om inriktningen på skötseln. Det gällde bland annat beståndet av stora enbuskar som Björketorps bya­lag ville behålla.

I det nya förslaget betonas att det är av största vikt att ta reda på vad byalaget och berörda markägare tycker om reservatsbildningen och skötseln.