Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Lokal valkompass 2018

Hur väl passar dina åsikter med partierna i din kommun och ditt landsting? Den lokala valkompassen vägleder dig inför valet den 9 september.
 

Frågor och svar om valkompassen

Vilka ligger bakom den lokala valkompassen?

Den lokala valkompassen har tagits fram och utvecklats av SVT. Flera lokaltidningar har deltagit i arbetet och Hallands Nyheter är en av dem.

Vad är den lokala valkompassen?

Tidigare har det gjorts valkompasser där man som väljare kunnat jämföra sina åsikter mot partier och kandidater på riksdagsnivå. Det nya är att lokala partiföreträdare nu har fått möjlighet att svara på ett antal valkompassfrågor som vi sedan låter väljarna jämföra sig mot.

Varför gör ni lokala valkompasser?

SVT vill öka intresset för politiska sakfrågor och ge väljarna ett bättre beslutsunderlag inför valen till kommun och landsting - två väldigt viktiga val som ofta kommer i skymundan eftersom vi i Sverige har riksdagsval samtidigt.  Europeisk forskning (Garzia, Trechler, De Angelis 2017) visar att i länder där man har en hög användning av valkompasser har det en positiv effekt på valdeltagandet. 

Vilka partier har bjudits in att vara med i Valkompassen?

SVT har bjudit in alla partier som fick minst ett mandat i kommun- och landstingsvalen 2014. Partier som under mandatperioden gått ihop med ett annat parti räknar SVT som ett nytt parti utan mandat. Partier som lagt ned sin verksamhet under mandatperioden eller som givit besked om att de inte ställer upp i valet 2018 har SVT inte heller skickat någon inbjudan till.

Varför saknas partier som enligt mätningar är på väg in i kommunfullmäktige i kompassen?

SVT erbjuder i år 290 olika valkompasser för landsting och kommuner. I och med detta sattes en gräns för antal medverkande partier. Samma regler gäller för alla lokala kompasser, det vill säga att bara de partier som har mandat i sittande församlingar medverkar.

Hur har ni gjort för att få tag i alla partiföreträdare?

Redan i november/december påbörjade SVT arbetet med att få kontakt med alla lokala partiföreträdare. Det handlar om runt 2500 stycken som totalt representerar ett hundratal olika partier. Dock kan SVT inte tvinga partierna att svara så i de fall de inte vill eller av olika skäl väljer att inte delta så kan vi inte göra något åt det. 

Hur har kompassfrågorna tagits fram?

För varje kommun och landsting finns det ett antal unika frågor som tagits fram med hjälp av de svar vi fick in från partierna i ett tidigt skede. Det handlade om vilka frågor partierna själva lokalt vill driva i valet. Utöver detta har vi via SVT:s lokala redaktioner och de lokala nyhetsredaktioner som också publicerar den lokala valkompassen kompletterat med aktuella lokala kompassfrågor. Frågorna är framtagna för att vara aktuella, partiskiljande och lätta att ta ställning till för såväl både väljare och partiföreträdarna.

Hur räknas matchningen mellan mig och kandidaterna ut?

Vid beräkningen av matchningsprocent räknas såväl svarsalternativ samt om du angett frågan som ”extra viktig” eller inte in i beräkningen. Om både besökare och kandidat angett frågan som ”extra viktig” får den frågan större inverkan än övriga frågor på slutresultatet. Vid olika ståndpunkter i frågan distanseras ni mer, vid samma åsikt i frågan kommer ni hamna närmare varandra jämfört med om ni inte angett frågan som extra viktig. Detta val har vi också introducerat det vi kallar för priofrågor, där både partier och väljare som gör kompassen får välja upp till tre förslag eller budgetområden som de tycker är viktigast. Matchningsmässigt fungerar den på liknande sätt som för kompassfrågorna.

Vilka partier matchas jag mot?

Du matchas bara mot de partier som valt att svara på den lokala valkompassen. I vissa fall när det är färre än 4 svarande partier i en kommun kommer du inte att kunna göra kompassen, men du kan fortfarande gå in och läsa vad de partier som svarat på frågorna tycker och deras kommentarer. När fler än fyra partier svarat på frågorna i kommunen kommer vi att öppna upp den valkompassen för matchning.

Kan jag lita på resultatet?

Resultat du får visar hur väl dina egna åsikter stämmer överens med de lokala partierna som svarat på valkompassen. Detta innebär dock inte att man ska se resultatet som en direkt uppmaning att gå och rösta på just det parti som får högst matchprocent. I många fall skiljer det sig också ganska lite mellan de partierna som fått högst matchprocent. Resultat av valkompassen ska bara ses som en av många komponenter i det som faller avgörandet vilket parti man väljer.

Hur hanterar ni integritetsaspekten?

Kompassen använder en s k sessions-cookie för att temporärt spara dina resultat under tiden du gör valkompassen. Denna cookie försvinner sedan när du stänger ner din webbläsare. Men resultatsidan sparas även i din egen webbhistorik. Så vill du vara säker på att ingen ska få reda på ditt resultat skall du först rensa din webbhistorik och sedan stänga av din webbläsare innan du lämnar din dator, skärmplatta eller mobil. Vi sparar ingen persondata (exempelvis IP-nummer) kopplad till hur enskilda besökare svarat på de olika frågor i kompassen.

Saknar du svar på din fråga? Läs mer här!

MEST LÄST