Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den förorenade marken i kvarteter Renen kräver fortsatta undersökningar.

Kvarteret Renen inte färdigundersökt

Det är viktigt att fastigheterna runt kvarteret Renen fortsätter att undersökas. Det anser Länsstyrelsen som har en miljon kronor till förfogande.

– Just nu prioriterar vi undersökningar av andra förorenade områden, säger kommunens planeringschef Bengt Bengtsson. Det är genom tidigare undersökningar fastlagt att marken i kvarteret Renen är kraftigt förorenad. I spåren efter de tidigare textil- och verkstadsföretagen finns höga halter av klorerade lösningsmedel. Då föroreningarna sprids anser Länsstyrelsen att det är angeläget att undersökningarna och utredningarna fortsätter.

"Projektet bör omfatta fördjupade undersökningar på de fastigheter som idag inte är undersökta samt eventuellt kompletterande undersökningar på Renen 13. Utöver detta behöver en fördjupad riskbedömning utföras för hela det föroreningspåverkade området med hänsyn tagen till aktuell och framtida markanvändning.", skriver Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen föreslår också att kommunen blir huvudman. Finansieringen sker till 90 procent med bidrag från Naturvårdsverket. Resterande tio procent får kommunen stå för liksom den tid samt andra resurser kommunen avsätter för projektet.

Länsstyrelsen erbjuder sig att träffa kommunstyrelsens arbetsutskott för att redogöra för föroreningsproblematiken samt bakgrund och tankar.

Varbergs kommun håller för tillfället på med undersökningar av området kring Lassabacka samt gamla dumpen. Närmast på tur att därefter undersökas är Kustsanatoriet där det finns gammalt avfall i några mindre stenbrott.