Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Inte gratis . Slutnotan för Falkhallen med inventarier och konstnärlig utsmyckning lär hamna på runt 166 miljoner (eller drygt 4 100 kronor per kommuninvånare).

Kostnad: 4 100 kronor per Falkenbergare

Den skulle ha stått klar 2006 och ha kostat 50 miljoner kronor. När Falkhallen invigs till helgen visar sluträkningen runt 165 miljoner kronor.

De flesta byggnadsprojekt, stora som små, blir dyrare än beräknat. Det kan bero på (konjunkturstyrda) prisstegringar på arbete och material, eller på att man inte haft riktigt klart för sig vad man vill bygga och därför ändrar och lägger till under arbetets gång.

År 2003 avsatte politikerna 50 miljoner kronor i budgeten till en ny evenemangshall, vilken skulle ersätta den slitna Visningshallen. Året därpå fick en byggkonsult i uppdrag av kommunen att göra ett program, det vill säga en förteckning över vad den nya hallen behövde rymma för att motsvara krav och önskemål från kultur- och fritidsförvaltningen respektive gymnasieskolan, som båda skall disponera lokaler i hallen.

Önskelistan skulle kosta cirka 90 miljoner kronor att förverkliga, ansåg byggkonsulten. På hösten 2004 bjöd kommunen in fem arkitektkontor till en tävling om den nya hallen. White arkitekter vann med förslaget Laterna Magica, och bedömde att deras förslag skulle kosta cirka 100 miljoner kronor att bygga.

Med det vinnande förslaget som grund gjordes en ny detaljplan. Några villaägare i det närmaste grannskapet ansåg att deras boendemiljö skulle försämras och överklagade därför planen ända upp till regeringen, vilket försenade byggstarten. Först på hösten 2006 gavs klartecken, och kommunen bedömde då att 100 miljoner kronor alltjämt skulle räcka till bygget.

Ett år senare hade priset stigit rejält. I kommunbudgeten för 2008 reserverades därför 124 miljoner kronor till hallbyggnaden. Ett år senare fick politikerna plussa på med ytterligare 22 miljoner kronor, till 146 miljoner.

– Ett av skälen till att kostnaden stigit är att källaren gjorts större, för att kunna användas till förvaring av utrustning, förklarar fastighetsingenjör Lars-Erik Lundin, som varit kommunens ansvarige för bygget.

Någon slutnota för Falkhallen finns ännu inte, men uppskattningsvis lär den hamna strax under 155 miljoner kronor. Till det skall läggas 10 miljoner kronor i inventarier – stolar, träningsredskap, ljus- och ljudanläggningar etcetera – och någon miljon i konstnärlig utsmyckning, vilket ger en totalkostnad på cirka 166 miljoner kronor (eller drygt 4 100 kronor per kommuninvånare).

Hallen kunde ha blivit ännu lite dyrare, om man byggt de två bastur som White hade ritat in i källarvåningen. Dessa ströks av besparingsskäl, vilket gör det svårt att ordna brottningstävlingar i hallen. En stor sådan skall hållas i början av februari, och i avsaknad av bastu i hallen skall brottarna då svettas bort sina överflödiga hekton i Grand Hotels bastu.

– Vi räknar på en lösning. Utrymmena finns ju där, säger Bengt Orsander på kultur- och fritidsförvaltningen.