Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Provtagning pågick. I somras gjordes provtagningar i hamnen. Nu är resultaten klara. Bitvis avsevärda föroreningar!

Hamnbotten giftig – måste saneras

Provtagningarna bekräftar misstanken: Botten i Falkenbergs hamn är såpass förorenad att det lär behövas en sanering för många, många miljoner kronor. – Dessutom är det överraskande att halterna av krom är höga precis nedströms Söderbron, säger projektledare Lars Johansson på kommunen.

Konsultföretaget Niras gjorde i somras, på kommunens uppdrag, en omfattande bottenundersökning vid ett stort antal mätpunkter i hamnen, från Söderbron och ut till havet. Tidigare undersökningar har visat på skyhöga halter av TBT, tributyltenn, en giftig organisk förening som ingick i båtars numera förbjudna bottenfärger. TBT är giftigt för fisk, snäckdjur och andra vattenlevande organismer och kan ha en inverkan på människans immunförsvar och hormonsystem. TBT brukar återfinnas i de flesta hamnar, även i småbåtshamnar. Men i Falkenbergs hamn är halterna på sina håll alarmerande höga.

– Vi ser nu att även den inre delen av hamnen har en del höga värden, men de riktigt höga TBT-halterna finns längre ut i hamnen, konstaterar Lars Johansson efter att nu ha tagit del av Niras resultat från sommarens provtagningar.

Att TBT-halterna är högst lite längre ut i hamnen är inte så överraskande, eftersom det troligen är varvet som genom åren skapat den största TBT-påverkan. Men varvets roll är inte till fullo klarlagd, eftersom det behövs en noggrannare bottenundersökning närmast varvet. Det är Falkvarv som ska svara för en sådan undersökning, enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande. Men varvets undersökning har försenats på grund av att miljö- och hälsoskyddsnämnden tidigare gjort vissa formella fel när man krävt undersökningen.

– Det är lite olyckligt att varvets provtagningar ännu inte blivit gjorda, för vi behöver börja jobba med ett åtgärdsprogram, säger Lars Johansson på kommunen.

Inte bara TBT-förekomsten har undersökts. Niras undersökning visar även att det generellt inte är så höga halter av miljöstörande tungmetaller i bottensedimentet, bortsett från vissa begränsade områden som uppvisar höga halter av krom, koppar och zink. Till en del kan detta förklaras med utsläpp från industriell verksamhet – men kromet är något förbryllande.

– Där har vi höga värden närmast Söderbron. Och det är svårt att hitta en förklaring till det, säger Lars Johansson.

Historiska försyndelser brukar vara svaret. Men det kan ändå ses som långsökt att det till exempel skulle vara Falkenbergs tidigare garveri (vid nuvarande gymnasieskolan) som haft en påverkan i just det här vattenområdet genom sin kromanvändning.

På sina håll förekommer också, knappast oväntat, höga halter av PAH (oljerester) och PCB (industrikemikalier) i bottenmassan.

Alldeles oavsett orsakerna så blir den stora frågan hur hamnen ska saneras. Alldeles uppenbart kan den inte muddras på sedvanligt sätt med tippning av muddermassorna ute i havet. Istället kan det bli aktuellt att ta upp bottensediment på de mest förorenade ställena och sedan deponera det på invallade platser eller särskilda tippar.

– Och det är en sanering som kommer att kosta ett antal tiotal miljoner kronor, säger Lars Johansson på kommunen.

Frågan är också i vilken grad varvet kan anses ha orsakat en del av utsläppen – och hur kostnaderna då ska fördelas mellan kommunen och Falkvarv. Nu är föroreningarna till stor del bundna i bottensedimentet. Men för att miljögifterna inte okontrollerat ska vispas runt, så lär det behövas en sanering innan det åter blir dags för en mer omfattande muddring för att behålla hamnens djup.

Sannolikt inom de närmaste fem åren!