Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

image - 1
I Boston finns kunskapen. Region Halland skriver snart ett avtal värt 15 miljoner med Bostonföretaget Brigham and Women’s physicians organisation, Inc, som ska hjälpa till att göra den halländska sjukvården effektivare.

Halland lär av Boston

Regionen tar hjälp av amerikansk sjukvård för att bli bättre på att spara pengar och ge effektivare vård. Nu reser politiker till Boston – och köper tjänster för 15 miljoner.

I slutet av januari åker sex tjänstemän och fem politiker i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott västerut.

Syftet: att göra studiebesök och skriva ett avtal med ett utbildnings- och forskningsföretag i Boston. Företaget är en filial till Harvards medicinska utbildning och är kopplat till Bostonsjukhuset Brigham and Women’s hospital.

– Det här passar bra in i det åtgärds- och förändringsarbete som pågår inom regionen. Det handlar om att möta behoven på rätt nivå. De har gjort just detta arbete i Boston och det finns mycket vi kan lära oss, säger Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande och en av resenärerna.

Åtgärdsarbetet han refererar till är redan igång med ett tjugotal pilotprojekt inom Region Halland. Under de närmaste åren är målet att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom bättre samarbete och smartare arbetssätt.

– Används alla kompetenser rätt? Kan vi jobba annorlunda med arbetstider så att vi är rätt bemannade när patienterna är där? Vi vill möta behoven på rätt ställe, gärna så nära patienten som möjligt. I hemmet, på boendet eller inom primärvården – och i sista hand på sjukhus. Det kanske innebär att vissa ska ha mer resurser, och andra mindre, säger han.

Utbytet med Bostonföretaget har redan påbörjats, och en amerikansk representant har besökt Halland för att träffa företrädare för Hallands sjukhus och närsjukvården.

Nästa steg är att teckna ett avtal med företaget. Enligt Mats Eriksson är det värt runt 15 miljoner kronor och finansieras gemensamt av närsjukvården, regionkontoret och Hallands sjukhus.

Detaljerna i avtalet är inte klara, men Eriksson uppger att det handlar om ett program på åtta punkter som har tagits fram specifikt för Halland i dialog med regionens tjänstemän.

Bland annat ingår en nulägesanalys, uppbyggandet av en databas och forskning.

Behövs ett 15-miljonersavtal med ett amerikanskt företag för att genomföra detta?

– De har en väldigt stor erfarenhet av precis det arbete vi är på väg in i. Man får sätta de 15 miljonerna i relation till de närmare nio miljarder som regionens totala budget ligger på. Självklart ska vi hämta hem kostnaden, annars hade vi inte gått in i detta. Vi har ett beslut på att minska kostnadsökningstakten i regionen, och det här är ett sätt att komma i balans utan att springa fortare, säger Mats Eriksson.

USA-resan för den halländska delegationen kostar närmare 200 000 kronor. Väl investerade pengar anser Mats Eriksson, som berättar att fler resor kommer att ske framöver eftersom även sjukhusens medarbetare ska besöka Boston.

Med tanke på regionens kärva ekonomi, är det motiverat med en resa till Boston för att skriva ett avtal?

– Vi ska se hur de jobbar på plats, det behövs ibland. Vi gör även sådana resor inom Sverige. Det finns en överdramatik i sådant här. Vi kanske reser för lite ibland. Det här är väl investerade pengar för att göra vården mer resurssnål med bibehållen kvalitet. Jag har inga problem med att motivera detta, säger Mats Eriksson.

image - 2

Det här ingår i avtalet som ska tecknas med Brigham and Women’s physicians organisation, Inc:

Nulägesanalys, strategisk vision och strategiska aktiviteter. Uppbyggnaden av en databas för uppföljning och forskning. Ekonomisk analys, forskning och utveckling. Analys av bästa tidsordningen för pilotprojekten och hur arbetet ska ledas.

Reskostnaden till Boston för den halländska delegationen är 198 812 kronor för resa och boende, inklusive frukost. Det motsvarar 18 000 kronor per person.

MEST LÄST