Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Förvisad konvalj. I Falkenberg finns ingen plats för Klara Kristalovas skulptur, som därför lånats ut till utställningen Pilane på Tjörn över sommaren.

Här står Falkenbergs dyraste konstverk

Parkeringsplatser skulle tas bort, femtio träd planteras och en skulpturdamm anläggas. Stortorget skulle förvandlas från asfaltöken till trivsam och lummig oas. Det var för många år sedan...

”Femtio nya träd får torget att grönska” löd rubriken i Hallands Nyheter. Artikeln var införd i september 2002 och berättade att politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om en genomgripande ombyggnad av Stortorget.

Läsarna torde inte ha höjt på ögonbrynen – i årtionden hade torgmiljön diskuterats utan att något hänt. Tankar hade väckts och förslag lagts fram, men varje gång opponerade sig stadens köpmän högljutt och hävdade att centrumhandeln skulle förtvina om parkeringsplatser togs bort. Eller som en Konsumchef uttryckte saken hösten 1995: ”Bilarna ger ett levande city”.

Året före hade det varit maktskifte i Falkenberg. Socialdemokraterna bildade majoritet med Miljöpartiet och Aktiv politik, och partierna kom överens om att ”snarast” skapa ett grönare Stortorg. En boulebana, en damm och en servering skulle ersätta 90 av de 150 parkeringsplatserna, och torget bli en attraktiv del av stadsmiljön.

Så blev det inte. Köpmännen startade protestlistor och höll stormöten. Torget var redan grönt och fint, tyckte en. Blev torgmiljön trivsammare skulle bara a-lagarna bli fler på parkbänkarna, befarade en annan. Medan otyglad bilism på många håll ansågs förfula och utarma innerstäderna betraktades den av köpmännen i Falkenberg som en förutsättning för handeln.

Sju år hann gå, innan politikerna lyckades samla sig till beslut. Ombyggnaden skulle ske i flera steg: efter att torgkioskerna rivits och ersatts med nya samt busshållplatser flyttats från Holgersgatan till Nygatan skulle den östra delen av torgytan göras bilfri.

Hösten 2005 började en schaktmaskin riva upp asfalten på torget för att ge plats åt de nya kioskbyggnaderna. Samma år hölls en tävling för att hitta en skulptur att pryda torget med.

Klara Kristalova vann, med ett verk (mycket passande) betitlat ”Hon väntar alltid”.

– Det är färdiggjutet och avlämnat och jag har fått betalt, säger hon.

Skulpturen, som kostat cirka 700 000 kronor, är Falkenberg dyraste offentliga konstverk. Det har levererats i delar, som ligger nerpackade tills vidare, berättar museichefen Debbie Thompson. Den största delen, en tre meter hög liljekonvalj i brons och med glasklockor, har dock lånats ut över sommaren till skulpturutställningen Pilane på Tjörn.

När skulpturen kommer att monteras på Stortorget vet ingen. Sista delen av torgombyggnaden skulle ha varit slutförd 2007 men har år efter år senarelagts av den borgerliga majoriteten. I den senaste investeringsbudgeten finns 5 miljoner kronor avsatta 2012 och lika mycket 2013, men ett nytt beslut skall fattas i november. Pengar saknas inte – kommunens resultat för 2010 var drygt 60 miljoner bättre än budgeterat.