Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Länken har sin lokal sedan många år på Arvidstorpsvägen. Bild: Håkan Bergström

Fortsatt låst läge i tvisten om Länken

Positionerna tycks låsta i tvisten inom nykterhetsorganisationen Länken i Falkenberg. Båda parter gör anspråk på bidragen, lokalen och kassan, enligt skrivelser till kommunen.

Splittringen beror på oenighet om vilken riksorganisation som Länken ska tillhöra. En majoritet har röstat för att utträda ur Länkens Kamratförbund, till vilken föreningen hört sedan bildandet 1954, för att i stället ansluta sig till De Fria Sällskapen Länkarna. Bakgrunden är missnöje med Kamratförbundets ledning.

Men en minoritet vill stanna inom Länkens Kamratförbund, och de backas upp av Kamratförbundet centralt som även ifrågasätter korrektheten i utträdesomröstningen. I kongressbeslut har Falkenbergsföreningen dessutom vägrats utträde av Kamratförbundet.

Tvisten kan möjligen ses som intern, men den har en bredare betydelse: Länken har rätt till 170 000 kronor i kommunalt föreningsbidrag 2019, och disponerar en kommunägd lokal hyresfritt där det också går att övernatta. Dessutom inventarier och bankkonto.

Frågan är därför vem som har rätt till tillgångarna.

Socialnämnden håller tills vidare inne föreningsbidraget och har begärt förklaringar. Men de skriftliga förklaringarna ger ingen självklar öppning. Kamratförbundet anklagar till exempel utbrytarna för id-kapning och stöld, efter att de registrerat organisationsnumret i nytt namn. Utbrytarna hävdar å sin sida att Kamratförbundet sätter sig över ett demokratiskt beslut i föreningen, i strid med juridisk rätt.

Att Länkrörelsen, som bildats av alkoholister som hjälper varandra till ett nyktert liv, har flera riksorganisationer är en rest från en splittring på 1950-talet. Länken har cirka 60 medlemmar i Falkenberg, både tidigare missbrukare och stödmedlemmar.

LÄS MER: Länken splittrad i en organisationsstrid.