Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Falkvarv tar inte ansvar för andras försyndelser

Falkvarv anser att man orättvist riskerar att få bära skulden för historiska försyndelser, när det gäller föroreningarna i hamnens bottensediment. I en inlaga till miljö- och hälsoskyddsnämnden upprepar företaget att man inte har något ansvar för gifter som härrör från föregångaren Falkenbergs Varv.

HN berättade i tisdags att kommunens senaste undersökningar i stort bekräftar tidigare provtagningar: Hamnens botten är bitvis kraftigt förorenad, framförallt med det giftiga tributyltenn (TBT) som förr fanns med i båtars numera förbjudna bottenfärger. Sannolikt kommer det att krävas en omfattande, många miljoner dyr, sanering av hamnbotten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har velat fördela ansvaret för provtagningarna, som ska ligga till grund för en sanering, mellan kommunen och Falkvarv. Enligt nämndens uppfattning är det Falkvarvs sak att kartlägga föroreningarna på botten närmast omkring varvet. Men Falkvarv är alltjämt av en annan uppfattning. Genom sitt juridiska ombud hävdar Falkvarv att det är ”obegripligt” varför inte kommunen tar ansvar för en större del av undersökningen.

Invändningen grundar sig framförallt på att Falkvarv anser sig orättvist utpekat för föroreningar som är gamla och ”mycket komplexa på grund av många olika verksamheter och industrier i och omkring området”. Falkvarv har under sin historia, sedan 1987, aldrig använt båtbottenfärger med TBT. Däremot kan en liten del TBT härröra från Falkvarvs blästring av båtar, men i så fall bara i anslutning till varvsdockorna, enligt Falkvarvs uppfattning.

Eftersom Falkvarv inte heller har någon ägaranknytning till det tidigare varvet på samma plats, Falkenbergs Varv AB, så finns det heller inget kvardröjande ansvar hos Falkvarv för tidigare föroreningar, konstaterar företaget.

Tvisten om vem som ska göra provtagningarna runtomkring varvet rymmer en långt viktigare dimension, frågan om vem som i slutändan ska bekosta en sanering.