Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Dyr men nödvändig sanering väntar kvarteret Renen

Det kommer att kosta upp till 70 miljoner kronor att sanera industriområdet i kvarteret Renen.

Det är konsultföretaget Structor Miljö Göteborg AB som i en 50-sidig rapport beskriver områdets föroreningar. Och det är ingen munter läsning. De tidigare industrierna, de äldsta från slutet av 1800-talet, har genom åren läckt ut mängder av föroreningar.

Rapportens slutsats är entydig; föroreningen innebär primärt hälsorisker på grund av inträngande lösningsmedelsångor från ytligt förorenat grundvatten i jord och berg. Det framkommer att det finns höga halter av de cancerogena ämnena trikloreten och vinylklorit. Höga halter av ämnena har uppmätts i jord och berg men även i träd som växer i omgivningen. Höga halter av trikloretylen har även uppmäts i dagvatten.

Inom området finns två större källor till spridningen av de farliga gifterna. Det är dels ett större område i nordöstra hörnet av kvarteter samt den gamla slambassängen. Den är sedan flera år tömd men fortsätter att sprida de farliga ämnena.

Beroende på vad området i framtiden ska användas till avgör hur omfattande sanering som krävs. Enligt rapporten är en totalsanering i det närmaste omöjlig. Konsultföretaget har skissat på fyra olika nivåer för en tänkbar sanering. Den minst kostsamma kommer att kosta runt 20 miljoner kronor och den dyraste, och mest ambitiösa, minst 70 miljoner kronor.

Rapporten är helt ny och har ännu inte nått politikerna. Området har pekats ut som ett tänkbart bostadsområde men också som ett kulturcentrum. De båda alternativen kommer sannolikt att kräva den mer omfattande saneringen för 70 miljoner kronor eller mer.

Möjlighet finns att söka delfinansiering via Naturvårdsverket då ansvariga företag sannolikt knappast längre existerar.