Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Cykelplanen satt i rullning

Biltrafiken har ökat trots att politikerna arbetar för att fler ska cykla. Nu har en ny fyraårsplan tagits fram där fokus i dag ligger på arbetspendling.

– Varberg är en fungerande cykelstad, säger Inger Mellberg.

Hon har precis avslutat ett möte i Stadhus B där hamn- och gatuförvaltningen sitter och hon är projektledare för kommunens cykelplan som är utskickad på remiss.

Den 2 maj är sista datum för synpunkter från berörda instanser, sedan är förhoppningen att den skall tas upp för beslut hos politikerna i hamn- och gatunämnden för beslut innan sommaren tar vid.

HN har tidigare i år berättat att antalet bilar i staden fortsätter att öka.

Vad kan bli bättre för cyklingen i Varberg?

– Få färre stopp när du cyklar. Det ska vara en fördel att ta cykeln framför bilen. Det ska gå snabbare tidsmässigt, säger Mellberg.

Hur är det i dag?

– Det är lite för många stopp.

Cykelplanen är planerad från 2016 till 2020 med förslag på åtgärder till politiken. Avsikten är enkelt sammanfattad: få fler i kommunen att välja cykeln som transportmedel. I investeringsbudgeten för hamn- och gatunämnden 2017 handlar det allra mesta om arbetspendling.

Under 2016 påbörjades ett arbete att utveckla arbetspendlarstråk längs Trädlyckevägen vid Håsten, och vid Österängsvägen vid Varbergs sjukhus. 2017 är tanken att fortsätta klargöra dem.

– Vi satsar mer på arbetspendling under den här perioden än vad vi tidigare har gjort, säger Mellberg.

Att kommunen väljer att satsa på stråk är, enligt Mellberg, för att det är kostnadseffektivare än att rusta upp flera cykelvägar. Ambitionen är att bredda stråken till tre meter för cykel och två meter för gångtrafikanterna.

– Hastigheten bland cyklister varierar mer i dag med elcyklar. Det ska finnas plats och man ska mötas utan fara helt enkelt. Sedan är det en trygghet både för cyklister, som ska veta att andra cyklar där på kvällen, och för bilister som vet att många cyklar på sträcken.

Det finns planer på att förena cykelbanor för att få ett bättre cykelnät. Detta planeras på Värnamovägen vid Susvinds industriområde och på Malmgatan.

– Det är väldigt effektivt. Man får ut mycket nytta för en liten kostnad när man bygger ihop, säger projektledaren.

Om det är så effektivt, varför har det inte redan gjorts?

– Det vet jag faktiskt inte.

En annan del i cykelplanen är att ha cykelparkeringar i anslutning till hållplatser för kollektivtrafik. I dagsläget finns det inga förslag på var dessa skulle vara.

– Troligtvis är det på serviceorterna. Men den analysen måste vi göra tillsammans med Hallandstrafiken.

I Sverige råder det en cykeltrend. Cykellopp som Cykelvasan säljer startplatser som aldrig tidigare. Mellberg är säker på att det kommer bli fler som väljer tvåhjuligt transportmedel i framtiden i stället för bilen. När tunneln kommer at byggas i staden spår hon att framkomligheten med cykel kommer att vara att föredra.

– Det pratas om alla tar bilen. Jag skulle säga att varbergare är ganska bra på att ta cykeln, sedan vill vi såklart bli bättre, säger Inger Mellberg.

På två hjul. Den föreslagna cykelplanen ska få fler i kommunen att välja just cykeln som transportmedel. En av dem som redan gör det är Gun-Britt Källqvist. Hon cyklar jämt! Och ofta på cykelbanan mellan hemmet i Träslöv och stan.