Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Bostadshus-Västerport
BOSTÄDER PRIORITERAS. Bilden är från ett av arkitektteamens förslag på hur en gata i Västerport skulle kunna se ut.

Vi prioriterar nya bostäder och stadens utveckling

Varberg har något som inte är alla kommuner förunnat: mark i bästa, centrala läge. Vi har möjlighet att bygga ut vår stadskärna precis vid havet.

Debatt.När detta stora område, som i dag är hamn, öppnas upp för Varbergsborna finns förutsättningar för en fantastisk stadsutveckling. Samtidigt har kommunen en skriande bostadsbrist – det vet alla som bor här, eller som vill flytta hit. Detta är en del av bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut 2012 om att flytta hamnverksamheten för att kunna utveckla staden.

Ända från början har all planering utgått från att Stena ska följa med till Farehamnen. Kostnaden för att anlägga ett nytt färjeläge beräknades uppgå till drygt 290 miljoner kronor. Enligt konkurrenslagstiftningen får inte en kommun gå in och själv göra investeringar som gynnar ett enskilt företag. Näringslivet måste bära sina egna kostnader, det ska inte skattebetalarna göra. Däremot har vi försökt att inom lagens ramar göra avtalet så bra som möjligt, t ex genom långa avskrivningstider. Kommunen skulle också betala 87 miljoner av summan ovan för den del av investeringen som rör den generella infrastrukturen, som muddring och markförberedelse.

Våra förhandlingar med Stena har förts i samförstånd och med god vilja från bägge parter. Vi har största förståelse för att detta har varit ett svårt beslut för deras del.

Men när nu Stena inte följer med till Farehamnen har Varberg två alternativ: Antingen låta Stena fortsätta hyra nuvarande kajplats och avstå från Västerport och minst 2 500 bostäder. Eller säga upp Stena och låta stadsutvecklingen gå först. Vi hade alla helst sett att färjan var kvar i Varberg, men inte till det priset.

Man bör också tänka på att färjetrafikens roll har ändrats sedan 60-talet. Resandet med Grenåfärjan består idag övervägande av lastbilstrafik. Den persontrafik som finns är till största del av transitkaraktär, dvs man åker färjan för att sedan resa vidare.

Hallands Hamnar utreder nu om Stena skulle kunna flytta till Halmstad, och på så vis vara kvar i regionen. Det finns fördelar för näringslivet i Halland, Hallands Hamnar och Stena med denna lösning och bolagen har inlett förhandlingar.

I Varberg kommer skogshamnen få ökade möjligheter att expandera. Varbergs Hamn är en av Sveriges största hamnar för skogsprodukter och har en kraftig tillväxt. Skogsbranschen är en stabil bransch och värdemässigt en av Sveriges viktigaste exportgrenar. I och med närheten till Södra och Derome finns det också en stark koppling till det lokala och regionala näringslivet.

Ann-Charlotte Stenkil (M)

kommunstyrelsens ordförande

Jana Nilsson (S)

kommunstyrelsens vice ordförande

 

MEST LÄST