Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

förskola
Förskola. En ny förskola som ska stå klar 2020 planeras i Bua.

Ta inte av skolgården till nya förskolan i Bua

Insändare. I Bua, det vackra kustsamhället i ständig utveckling, planeras det för en ny förskola som ska stå klar 2020. Dels för att en förskola som är gammal och i dåligt tekniskt skick ska rivas men också för att göra plats för ökade barnkullar som beräknas bli en effekt av den fördjupade översiktsplanen för norra kusten.

Två alternativa placeringar har övervägts, dels på den plats där den gamla förskolan ligger i dag men också en plats i anslutning till Buaskolan. Detta för att samordna med skolans tillagningskök men också för att kunna nyttja lokaler både för förskola och F-3 vilket är en god tanke som ger bra flexibilitet. I beslutsunderlagen från BUN utläses att ”placering av förskolan ska göras så att utemiljön för både förskola och skola säkerställs vid eventuell utbyggnad”.

I det förslag som kommit ut i förstudien inför taget beslut om den nya placeringen, tar denna stora delar av nuvarande skolgård i anspråk och utformningen av förskolan ligger inte i linje med hur nya och moderna förskolor utformas. Detta är inte ett bra förslag.

Samhällsföreningen Buas Framtid är kritiska till en placering som minskar F-3 barnens skolgård men också till förskolans utformning och anser att förslaget, förutom då att skolgårdsytan för F-3 barnen blir kommunens minsta (15 kvm/barn), att utformningen inte bygger på modern tillgänglighet och transparens ur barnens perspektiv, dessutom låser in en framtida utveckling och utökning av hela F-6 skolan. Det finns mark i anslutning till föreslagen plats (på samma sida som skolan) som öppnar för en bättre utformning och framtida tillväxtmöjligheter.

Föreningen Buas Framtid och dess lokala nätverk är alltid öppna för en dialog med kommunens tjänstemän för att göra det som är bäst för Buas framtid, det vill säga barnen. En bra förskola och F-6-skola i Bua är en viktig förutsättning för en serviceort i Varberg och bidrar till att göra hela kommunen till en del av Västkustens kreativa mittpunkt.

Mattias Svensson

ordförande Buas Framtid

MEST LÄST