Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Sluta jämföra ekologiskt med närodlat

Svar

MP missar helheten

Insändare. Önskan om att sluta jämföra ekologiskt med närodlat kommer ur en långvarig frustration över att man kör snett när man gör så och missar de nationella miljömålen, inte som Stefan Bengtsson påstår, från ett arbete med riktlinjer i Region Halland.

Vi har haft miljömål i Sverige länge. Mål som vi tillsammans har kommit överens om att jobba för att uppnå. Viktiga mål i detta sammanhang är: ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv, och giftfri miljö.

För att uppnå målen har vi gemensamt bestämt oss för att göra vissa saker. En är att handla mer ekologiskt eftersom det bidrar till mer ekologiskt brukad mark vilket bidrar till att upprätthålla den biologiska mångfalden samtidigt som man minskar på andelen gifter i naturen. Så är tanken. Man är överens om att den konventionella odlingen ofta är ett hot mot den biologiska mångfalden.

Den certifierade ekologiska odlingen i Halland ligger långt under genomsnittet i Sverige (2014; 14,21 procent). 2016 ligger Halland runt 8 procent ekologiskt brukat med cirka 2 procent under omställning.

Efterfrågan på ekologisk mat ökar. Det som produceras i landet räcker inte till. En ökande andel av den ekologiska maten importeras. Det är en stor utmaning för det svenska lantbruket och det halländska. Här finns en växande marknad.

I Region Halland har vi länge haft mål om 30 procent ekologiska inköp. Vi hamnar på 26 procent. Medel i landet i det offentliga är nu 33 procent. Region Halland ligger tredje sist i landet på listan över regioner och landsting i hur mycket ekologiska livsmedel som köps in. Miljöpartiet driver frågan om att höja ambitionerna.

Så låt oss tillsammans jobba för att uppnå våra procent ekologiskt odlat, att nå våra gemensamma miljömål! Det gynnar den biologiska mångfalden.

Om det går att sätta mål för närodlat och det är möjligt ur upphandlingssynpunkt, så bra. Men ställ dem inte mot varandra! Det går inte, det är helt olika val vi har att göra.

För det är just helheten som är viktig. Planeten jorden och livets mångfald. Där Halland är en del.

Elisabeth Falkhaven (MP)

gruppledare, Miljöpartiet de gröna i Halland

 

MEST LÄST