Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Jag fick inte svar på min fråga

Debatten kring byggplanerna i Svartrå fortsätter.

Svar

på bygglovsnämndens svar på insändaren "Hur tänkte bygglovsnämnden?" (12/7).

Debatt. I tidningen hade jag 12 juli en debattartikel med rubriken ”Hur tänker bygglovsnämnden?”. Den kritiserade nämndens beslut att ge en Gekåsägare tillstånd att bygga en slottsliknande bostad i Svartrå. Detta av två skäl, dels struntar man i att Kulturmiljö Halland och även stadsarkitekten konstaterat att byggnaden inte alls passar in, dels beaktar man inte kommunens egen översiktsplan. Enligt planen är området av riksintresse för kulturmiljö, naturvård och friluftsliv.

I samma tidning fick nämndens ordförande, Bo Gustafsson, gå i svaromål. Han gjorde då som de flesta makthavare när de blir ansatta, nämligen pratar om annat. Mer än hälften av hans svar är inte relevant. Kommunens övergripande mål för bostadsbyggandet, byggande vid havet kontra inlandet, samt strandskyddsregler – inget av detta har med ärendet att göra.

I ett stycke av fem redovisar han skälen för att nämnden inte avslog:

1. ”Ingen betydande remissinstans säger nej” - Endera har han inte läst svaret från Kulturmiljö Halland eller så förolämpar han organisationen,

2. ”Platsen är redan ianspråktagen för bebyggelse” - det är väl inget skäl att tillåta vad som helst, och

3. ”Inga sakägare har haft något att invända” - ett bra sätt att undvika invändningar är att låta bli att fråga tänkbara kritiker. Sakägare är den som kan lida skada eller utsättas för olägenhet. Eftersom området är av riksintresse finns det många organisationer som borde ha tillfrågats, t ex Intresseföreningen Åkulla Bokskogar.

Intressant är att han självmant avfärdar ”konspirationsteorier”. Det är säkert inte så att företrädare för Gekås ägnat sig åt ”otillbörlig påverkan”. Dock kan sådan påverkan vara självpåtagen och outsagd. Min känsla är fortfarande att bygglovsnämnden har velat gå Gekåsägaren tillmötes på ett sätt som går utanför ramarna och påtagligt skadar utpekade riksintressen.

Gustafsson är fortfarande svaret skyldig. Varför struntade nämnden i kritiken från Kulturmiljö Halland och i kommunens översiktsplan?

Hans-Örjan Nohrstedt

MEST LÄST