Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

koknstgräs
Konstgräs. På nya konstgräsplaner kommer EDPM eller organiskt granulat att användas.

Högre krav på nya konstgräsplaner

Användningen av konstgjorda material som gummi ökar i offentliga miljöer i Sverige av flera skäl.

Svar

på "Är konstgjort gräs en cancerfara?" (25/2).

Insändare. I en insändare i HN lyfte Lars Lindh en viktig fråga om användning av konstgräs och redogjorde för farhågor om att konstgräs kan innehålla cancerogena ämnen.

Användningen av konstgjorda material som gummi ökar i offentliga miljöer i Sverige av flera skäl. Gummimaterial på lekplatser innebär förbättrad tillgänglighet för barn med funktionshinder och för fotbollslag ger konstgräsplanerna träningsmöjligheter året om, oberoende av väder.

Under de senaste åren har det framkommit att gummimaterial som används kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen. I kommunen är vi medvetna om de farhågor som finns, och vi arbetar med att hitta bättre lösningar.

Det finns i dag olika slags gummimaterial. SBR (som tillverkas av återvunna däck) innehåller generellt sett högre halter av hälso- och miljöfarliga ämnen än EDPM (nytillverkat eller återvunnet industrigummi), TPE (nytillverkad termoplast) eller organiskt gummigranulat. I Varbergs kommun används EDPM som ytskikt på fallskydden i Spöökitetsparken och i Sörse, medan SBR hittills har använts som granulat i konstgräsplanerna. På nya konstgräsplaner kommer EDPM eller organiskt granulat att användas.

I Varbergs kommun följer vi pågående utveckling och forskning inom området för att höja vår kunskap. Enligt de hållbarhetsmål som nyligen antagits i kommunfullmäktige kommer Varbergs kommun att öka kraven för nya anläggningar. Förbättringar vid befintliga anläggningar kommer att göras genom att använda nytillverkade eller organiska granulat när konstgräsplaner behöver fyllas på.

Kommunen kommer under 2017 att ta fram riktlinjer för användandet av gummimaterial i offentliga miljöer, med utgångspunkt från de senaste kunskapsunderlagen om miljö- och hälsoeffekter.

Rasmus Kaspersson

kommunekolog

Varbergs kommun

Christina Josefsson

förvaltningschef

kultur- och fritidsförvaltningen

Varbergs kommun

Henrik Petzäll

förvaltningschef

hamn- och gatuförvaltningen,

Varbergs kommun

MEST LÄST