Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Bild: Pontus Lundahl/TT

  God arbetsmiljö i skolan

  Inget omöjligt uppdrag att ha en god skola

  Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

  Varberg. Ett arbete sker just nu på arbetsmiljöområdet inom Varbergs kommun. Den politiska ledningen tar sitt arbetsgivaransvar seriöst genom att bland annat fokusera på Arbetsmiljöföreskriften AFS 2015:4, Organisatorisk och Social arbetsmiljö.

  Alla nämnder så och barn- och utbildningsnämnden har fått en utbildning i den nya föreskriften och blivit väl medvetna om sitt yttersta arbetsmiljöansvar, som politisk nämnd, att sörja för lärare och elevers arbetsmiljö.

  Organisatoriskt inom Varbergs kommuns förvaltningar har personalförvaltningen arbetsmiljöansvaret och ska bevaka att alla verksamheter inom kommunen arbetar på ett sätt, så att kommunens arbetsgivaransvar vad gäller arbetsmiljö, verkligen genomsyrar all verksamhet.Varje rektor har i sitt uppdrag skyldighet att se till att all personal och alla elever verkligen, har en bra arbetsmiljö, detta uppdrag har varje arbetsledare. Det ska också finnas en lagstadgad arbetsmiljöorganisation på alla arbetsplatser. Alla arbetstagare är skyldiga att meddela sin arbetsgivare, om den som anställd har en arbetsmiljö, som inte är bra.

  Exempelvis om man inte har tillräckligt med raster, om man blir överbelastad på sitt arbete, om man upplever stress, om mobbning förekommer, om sexuella trakasserier förekommer eller om det finns andra organisatoriska hinder för att göra ett gott jobb.

  Det ligger ett stort ansvar på varje individ i skolan och på alla andra arbetsplatser att ärligt meddela sin närmaste arbetsledare om arbetsmiljön upplevs begränsande för att utföra ett gott arbete. Arbetsledares skyldighet är att respektera olika individers gränser och organisera arbetet på ett ansvarsfullt sätt.

  Jag menar att just i Varbergs kommun har den politiska ledningen gjort mycket, för att det ska bli möjligt att ha en god arbetsmiljö i skolan.

  Just i år 2018 meddelade dessutom Varbergs kommuns revisorer efter att, 2017 årsredovisning presenterades, att 2018, kommer revisionen att kontrollera skolornas arbetsmiljö i Varberg.

  Vi vet inte om revisionen kommer att fokusera på lärares arbetsmiljö eller elevers arbetsmiljö, men eftersom denna kontroll meddelades 2018.04.17 vid kommunfullmäktigemötet, borde alla rektorer oroa sig, alla lärare ställa krav och alla elever organisera sig, för att se till att skolorna i Varberg, är så bra som vi alla vill.

  Arbetsmiljön, för varje individ måste bevakas av individen själv, ett ansvar för varje anställd, det är också ett ansvar, som vi ska lära varje elev att ta. Att varje arbetsledare respekterar sina medarbetares gränser, är en förutsättning.

  Att jag med tillförsikt kunnat konstatera vad Varbergs Kommun gör, kanske beror på att jag arbetat som inspektör inom arbetsmiljöområdet, och blev så glad, när jag i den nämnd där jag har ett uppdrag, fick del av en kurs om arbetsmiljöansvaret, som politiker.

  Vad som bekymrar mig är att tillsynen, av arbetsmiljölagen från statens sida, är väldigt minimerad, men arbetsgivaransvaret är tydligt i lagstiftningen och varje anställd har en skyldighet att uppmärksamma brister.

  Med gemensamma krafter och ett gott samarbete så borde det inte vara omöjligt för Varberg att ha en god skola där lärare och elever trivs.

  Margareta Bernås (L)