Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

jesus
Jesus. Vi vill att alla beslut skall vara förankrade i bibeln som är guds ord.

Frimodig kyrka vill sätta Jesus i centrum

Debatt. Nu är det snart val av förtroendemannaorganisationen till Svenska kyrkan. När man lyssnar på debatten i tv och på nätet så kan man få uppfattningen av att Svenska kyrkan är en statskyrka. Det är nu 17 år sedan Svenska kyrkan blev en fri kyrka skild från staten. Den Svenska kyrkan är i dag mer politiskt styrd än den var före år 2000. Det är förvånande hur de politiska partierna gör allt för att få det att framstå som att Svenska kyrkan skulle sluta fungera om de inte var med och styrde. Istället är det precis tvärtom. Låter man Gud vara Herre i kyrkan istället för människor så skulle kyrkan fungera bättre. Det är viktigt att kyrkans budskap står fast över tid och inte ändras beroende på vilken ideologi som styr för tillfället. Kyrkan måste styras av vad Gud vill. Bibelns budskap är detsamma i dag, i går och i morgon. I missionsbefallningen sa Jesus: Gå ut och gör alla människor till lärljungar. Detta gäller även i dag.

Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp som vill att Jesus skall stå i centrum för all verksamhet och att alla beslut skall vara förankrade i bibeln som är Guds ord. Kyrkan har fyra uppgifter och det är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission.

I Falkenbergs pastorat vill vi att det skall finnas levande gudstjänstgemenskaper i alla 16 församlingarna där vi kan fira gudstjänst varje söndag. Det är viktigt att den egna församlingens församlingsråd bestämmer över den egna församlingens verksamhet.

Vi vill att det skall finnas undervisning för åldersgrupper. All undervisning skall vara fokuserad på Jesus. Detta skall ske genom de grupper som finns för barn och unga i våra församlingar. Vidare är konfirmationen en viktig kontaktyta mot våra ungdomar och det är viktigt att kunna erbjuda ungdomarna en fortsättning efter konfirmationstiden. Även för vuxna är det viktigt med undervisning och där fyller bland annat Alfa och Betagrupper en viktig funktion. Vi vill även att det satsas på utbildning i Kristen tro bland förtroendevalda, frivilliga och anställda.

Den diakonala verksamheten är viktig. Det finns många personer i vårt pastorat som har behov av detta, allt från hemlösa till den som har det jobbigt av andra skäl och behöver någon att prata med. Vi vill att det skall finnas tillgång till diakon i alla våra församlingar. En viktig uppgift i våra församlingar är att möta människor från andra kulturer, flyktingar och nyanlända.

Missionen i dagens sekulariserade samhälle är mycket viktig och därför skall Svenska kyrkan i olika sammanhang föra fram det Kristna budskapet. För Frimodig kyrka är det viktigt att alla känner sig välkomna till kyrkans verksamhet, ingen skall uteslutas eller diskrimineras. Inför Gud är vi alla lika.

Du som vill att Svenska kyrkan skall styras av människor som vill att; Jesus är vägen, sanningen och livet, ska vara ledord i kyrkans arbete, du ska rösta på Frimodig Kyrka. Din röst är värdefull.

Sven-Erik Dahlberg

tidigare förtroendevald i Vessige pastorat, kandiderar till kyrkofullmäktige i Falkenberg pastorat för Frimodig kyrka

Se mer från - Insändare om kyrkovalet
MEST LÄST