Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

FiSK ger inget svar i frågan om arvoden

Svar

Wide var med och beslutade om arvoden! (12/9).

Insändare. Jag noterar att Jonas Noréus i sitt svar på vår insändare inte ger något riktigt svar om hur han ser på de förtroendevaldas arvoden.

Jag tror att frågan har betydelse för dem som ska lägga sin röst i valet till kyrkofullmäktige och att inställningen i denna fråga säger en hel del om hur man ser på ideellt arbete i församlingen och de förtroendevaldas roll. FiSK lyfter i sitt nationella program särskilt fram vikten av de ideella insatserna och det är därför av intresse att se hur man ställer sig till arvoden.

Det har nu gått fyra månader sedan motionen om arvoden lämnades in. FiSK och övriga nomineringsgrupper har haft tid att hinna enas internt om sin hållning. Då hade församlingens arbetsutskott kunnat komma till sitt avgörande i frågan 31 augusti, när ärendet var uppe på dagordningen. Det blev istället bordläggning och hur ledamöterna i AU ser på frågan vet vi nu först efter valet.

Slutgiltigt svar på motionen kan tidigast ges av nuvarande kyrkofullmäktige i november. Ett eventuellt beslut där kan dock när som helst rivas upp av nya kyrkofullmäktige i den kommande mandatperioden. Församlingslistan kommer att driva frågan vidare om motionen avslås. Det är därför relevant att ta upp arvodesfrågan inför valet.

Det är sant att både jag och andra från Församlingslistan tidigare varit med och beslutat om arvoden. Under den gångna mandatperioden har frågan om de olika villkoren för ideella medarbetare i församlingen aktualiserats i bl a kyrkorådet och vi har också tagit intryck från andra församlingar där man avskaffat arvoden. Efter detta är vi övertygade om att vår hållning måste bli att arvoden ska slopas för de förtroendevalda - möjligen med undantag för kyrkorådets ordförande. Styrelseuppdrag utan arvode är redan en självklarhet i många andra organisationer och kommer säkert bli det även i Svenska kyrkan i framtiden.

Daniel Wide

Församlingslistan i Varbergs församling

 

Se mer från - Insändare om kyrkovalet
MEST LÄST