Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Pendlingsbekymmer. Det är omständigt att resa mellan Varberg och Göteborg med olika biljettsystem, skriver Markus Ottemark och Ewa Aninsson, Västsvenska Handelskammaren.

Ett gemensamt system skulle underlätta pendling

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Varberg. Mer än 2000 Varbergsbor åker dagligen till jobbet i Göteborgsområdet. Antalet pendlare i andra riktningen är närmare 1000. Det är alltså ett stort och viktigt pendelstråk för Västsverige, som det rimligtvis borde vara enkelt att resa kollektivt inom. Men så är det inte.

Handelskammarens medlemsföretag i Varberg uppmärksammar oss ofta på de problem som finns med det länsöverskridande pendlandet. Fler och tätare tågturer står överst på önskelistan. De efterfrågar också ett enkelt och gemensamt biljettsystem för resor mellan de två städerna. Något som borde vara en självklarhet för två städer som ligger inom en och samma arbetsmarknadsregion. Men hos Västtrafik går det inte att köpa ett periodkort som även inkluderar Varberg. Hos Hallandstrafiken är det möjligt att köpa periodkort som inkluderar Göteborgsområdet men biljettläsarna på Västtrafik saknar tekniken för att läsa av dessa. Sammantaget blir resandet synnerligen omständligt för pendlaren mellan dessa städer.

I en gemensam arbetsmarknadsregion leder bättre förutsättningar för pendling till högre tillväxt. På dagens arbetsmarknad är det viktigt att det går att bo på en ort och jobba på en annan, precis som många Varbergsbor gör. Ju enklare det blir för resenären att förflytta sig desto mer villig är denne att arbeta på annan ort. Med en starkare infrastruktur och ett förenklat pendlande får vi en mer rörlig arbetsmarknad och bättre förutsättningar för kompetensförsörjning.

Både Varberg och Göteborg växer. Snart påbörjas bygget av järnvägstunneln under centrala Varberg som, tillsammans med ett nytt stationsområde, beräknas stå färdig 2024. Syftet är att kollektivtrafiken ska förbättras och att den flaskhals som Varberg idag utgör för Västkustbanan, byggs bort. Tillsammans med nytt dubbelspår och Västlänken i Göteborg kommer pendlingsförutsättningarna till och från Varberg att förbättras. I samband med de nya infrastrukturinvesteringarna kommer även 2500 bostäder byggas i den nya stadsdelen Västerport. När Varberg växer och pendlandet förväntas öka blir ett fungerande biljettsystem ännu mer betydelsefullt för att samhällsnyttan av investeringarna ska kunna nå bästa möjliga resultat.

I dag arbetar Västra Götalandsregionen med att ta fram en ny zonindelning för regionen. I det arbetet föreslår vi på Västsvenska Handelskammaren att de, i samverkan med Region Halland, undersöker hur Västtrafik och Hallandstrafiken kan utforma ett gemensamt biljettsystem och ett utökat sortimentet av tätare och senare turer, det skulle verkligen underlätta för de drygt 3000 resenärer som dagligen pendlar mellan Varberg och Göteborg.

Markus Ottemark

ansvarig infrastruktur

Västsvenska Handelskammaren

Ewa Andinsson

affärsutvecklare Varberg, Västsvenska Handelskammaren