Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

mobil
Digital vård. Vid ett digitalt besök slipper patienten köer och lämnar plats till dem som verkligen behöver det fysiska mötet på vårdcentralen eller akuten.

Digital vård till en mindre samhällskostnad

Svar

på ledaren Varning för farlig gökunge och insändaren Digitala möten tog sig in bakvägen

Debatt. Region Hallands utvärdering av pilotförsöket med Min Doktors digitala vårdtjänster visar att 75 % uppger att de fått den hjälp de behövde genom sitt digitala läkarbesök och inte behövde besöka sin vårdcentral – och en klar majoritet är nöjda eller mycket nöjda, till och med mer nöjda än de är med sin vanliga vårdcentral. Det innebär en enorm avlastningspotential för redan i dag överbelastade vårdcentraler.

Min Doktor lyder under samma lagar och regelverk som andra vårdgivare. Vår lösning erbjuder nämligen samma läkare, samma provtagning, samma diagnos behandling och resultat – dygnet runt – till mindre än en tredjedel av samhällskostnaden för fysiska vårdmöten. Ett digitalt besök kostar patienten 250 kronor i patientavgift, samhället betalar 400 kronor i ersättning, medan ett fysiskt vårdbesök kostar i snitt 1668 kronor att producera. Lägg till de indirekta samhällsbesparingarna när patienten slipper ta ledigt från jobbet för sitt läkarbesök och därmed inte förlorar inkomst.

Patienten slipper köer och lämnar plats till dem som verkligen behöver det fysiska mötet på vårdcentralen eller akuten. Läkaren avlastas administrativt då patienten själv skriver stora delar av sin journal. Läkaren kan handlägga flera patienter parallellt då kommunikationen sker icke simultant.

Vi har med teknikens hjälp byggt bort många av riskerna för misstag som sker i den traditionella vården. Vi redovisar öppet hur vi följer Stramas riktlinjer för antibiotikaförskrivning – och ambitionen är att överträffa dem.

Snart kommer alla vårdcentraler, offentliga som privata, vilja jobba på exakt samma vis eftersom SKL ser oss som föredömliga både medicinskt och för det samhällsansvar vi tar. Numera ställer de nämligen krav på att andra digitala vårdgivare ska jobba som vi – både med vårt triageformulär (som hänvisar patienter till rätt nivå av vård innan de nått fram till läkare hos oss, vilket förhindrar både onödiga kostnader för samhället och överkonsumtion) och med tillgång till diagnostik – som vi alltså haft från starten.

Självklart behövs både fysiska och digitala vårdmöten även i framtiden och här samtalar vi med SKL för att hitta en lösning för en översyn av struktur, uppdrag och ersättning så vi kan samexistera med traditionella vårdcentraler till största nytta för patient, profession och samhälle.

Nu ser vi fram emot den jämförande studien som vi fått igenom etikprövningsansökan för att göra tillsammans med Region Halland. Då kan vi få en indikation på vilken avlastande effekt besöket hos Min Doktor faktiskt haft för Region Halland, med respekt för att det är en begränsad mängd patienter som haft tillgång till Min Doktor genom pilotprojektet.

Under tiden fortsätter vi att utveckla tjänsten inte minst i samråd med våra läkare och patienter. Digital vård av i dag är bara början på något riktigt bra för individ och samhälle.

Henrik Kangro

chefläkare, Min Doktor

Daniel Persson

affärsutvecklingschef, Min Doktor

 

 

MEST LÄST