Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Det finns bara en väg framåt för räddningstjänsten

Svar

Vi är inga bakåtsträvande brandsoldater från forntiden

Insändare. Det finns många brandmän som skall vara och med rätta är stolta över sitt jobb och vad de utför i Falkenberg och i övriga Sverige.

Det har varit stora nedskärningar under lång tid inom svensk räddningstjänst vilket generellt är oroande.

Att man också tagit bort civilförsvar, verkskydd och att det knappt finns någon militär personal att tillgå vid naturkatastrofer och andra kriser tycker jag är något som man bör fundera mycket mer på.

När det gäller räddningstjänsten är det dock svårt att se några direkta kopplingar till omkomna i brand efter neddragningarna men däremot har egendomsförlusterna ökat stort bl a till följd av vattenskador efter brandsläckning.

Det pågår just nu en statlig utredning som har just uppdraget att se över hur man skall kunna effektivisera till en mer likvärdig räddningstjänst över hela landet.

Den så kallade Hamredomen som nyligen befästs visar att den kommunala räddningstjänsten enligt miljöbalken är ansvarig för de miljöeffekter den orsakar som verksamhetsutövare. I Hamrefallet användes skum felaktigt av räddningstjänsten och flera vattentäkter förstördes. Skum måste generellt fasas ut helt under en nära framtid. Detta medför också att räddningstjänsten måste förbättra sin teknik och arbetssätt.

Återigen det som jag försökte framföra i förra debattartikeln hoppas jag skall klarna ytterligare. Det finns bara en väg framåt efter Hamredomen och det är miljöspåret. Detta spår måste och kan följas, och där finns enorma möjligheter att lyfta brandmannayrket. Men att bara skicka in mer personal skulle bli en kortvarig seger. Det behövs ny teknik och kunskap.

Återigen så är min bedömning att det redan finns forskningsresultat och annan information som gör detta möjligt. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vill och behöver vara tydliga i sitt budskap till Sveriges räddningstjänster men då måste man också styra upp sin egen utbildningsverksamhet för att möta dessa krav för att ge den svenska räddningstjänsten den plats den förtjänar.

Tommy Magnusson

brandingenjör

 

MEST LÄST