Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Betong. Varberg bör satsa på klimatförbättrad betong, menar Svensk Betong som svar på GS-fackets uppmaning om en trästrategi.

Börja använda klimatförbättrad betong i Varbergs kommun!

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Niklas Berglund, avdelningsordförande i GS facket, avdelning 6 Väst, skriver den 28 november på debattsidan i Hallands Nyheter att Varbergs kommun bör anta en träbyggnadsstrategi. I debattartikeln påstår han bland annat att trä är världens mest klimatsmarta byggmaterial.

Varbergs kommun tillsammans med övriga kommuner står inför en klimatutmaning som vi delar med resten av världen. Klimatpåverkande utsläpp måste reduceras. Det globala klimatavtalet har siktet högt ställt och Sveriges ambition är att vara ledande.

Betongbranschen jobbar hårt för att ytterligare sänka klimatpåverkan från betong. En viktig del i detta arbete är en klimatförbättrad betong till husbyggnation som nu finns på marknaden. Genom att använda denna betong innebär det att klimatpåverkan från betong minskar med cirka 20 procent jämfört med traditionell betong. Genom aktiva val och optimering av betongrecept går det redan att nå hela cirka 30 procent lägre klimatpåverkan.

Parallellt med detta arbetar branschen intensivt med att inom olika områden lansera alternativa sätt att minska betongs klimatpåverkan. I dagens klimatförbättrad betong reduceras koldioxidutsläppen genom att man använder ny cement med lägre utsläpp, optimering av betongsammansättning samt alternativa bindemedel. Nya optimerade designlösningar och minskade koldioxidutsläpp från transporter ger också lägre klimatpåverkan. Omfattande forskning pågår och målet är att nå halverad klimatpåverkan inom fem år, och på sikt erbjuda klimatneutral betong sett ur ett livscykelperspektiv.

För oss är det självklart att se till hela livscykeln då man mäter ett materials eller en byggnads klimatpåverkan – det borde det också borde vara för Niklas Berglund.

Att se till hela livscykeln innebär att väga samman miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer, och där allt arbete med förbättring utgår från byggnadens kvalitet, funktion och livslängd. Det innebär också att hela livslängden beaktas – inte bara produktionsfasen. På det här sättet minskar vi klimatpåverkan och gör en byggnad långsiktigt hållbar.

Nu vilar ett stort ansvar på politiker, arkitekter och byggbolag i Varberg. Betongbranschen vill bidra till en ökad kännedom och kunskap om möjligheten att redan idag använda klimatförbättrad betong till nya bostäder. För detta syfte har vi tagit fram rapporten ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong”. Här redogör vi för det viktiga arbetet som gjorts fram till idag för att minska betongs klimatpåverkan. Rapporten pekar också på konkreta klimatfakta och visar att det inom en snar framtid kommer att finnas betong på marknaden som ger mycket låga koldioxidutsläpp.

För att nå klimatmålen och skap ett långsiktigt hållbart byggande uppmanar vi politiker och andra beslutfattare i Varberg att inte förorda ett enskilt byggmaterial, utan ställa krav på klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv där det handlar om rätt byggmaterial på rätt plats. Detta innebär också att utnyttja den potential till kraftigt sänkt klimatpåverkan som redan nu finns genom klimatförbättrad betong.

Malin Löfsjögård

vd svensk Betong

Adjungerad professor KTH