Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Att gå över åsen efter vatten är inget för Halland.

Ledare: En liten vass region som förstår att samverka smart har bättre utsikter än en tungrodd koloss.

Ledare 30/9. Hålla Halland helt? Utsiktslöst! hävdar statsvetaren Jörgen Johansson. Men så har han ju under året gjort sig känd för sina arroganta uttalanden i regionfrågan. Halländska politiker har anklagats för bunkermentalitet. Och nu påstår docenten i HN att delning vore bäst för Halmstad, som sägs riskera hamna i utvecklingsskugga om man inte inser att gräset är grönare söder om åsen.
Vad ser forskaren framför sig där? Tätare kontakter med anrika Lunds Universitet, till nytta för en docent vid en regional högskola?
Synd då att region Skåne har visat tämligen begränsat intresse för den halländska gobiten. Faktum är att skånska politiker redan i våras kritiserade regeringens planer på att genomföra en så genomgripande reform trots brist på folkligt stöd.
Det senare borde ju i rimlighetens namn utgöra ett rött skynke för en statsvetare. Eller anser Jörgen Johansson att bristen på demokratisk legitimitet är av underordnad betydelse om en ny indelning kan öka effektiviteten i regionapparaten?
Å andra sidan är de senare svårt att belägga. Sjukvården, som tillhör regionernas tyngsta uppdrag, är exempelvis varken effektivare eller bättre i Västra Götaland än i Halland. Däremot finns påtaglig risk att halländska sjukhus avlövas i händelse av en sammanslagning.
– Idag har vi ett bra förhandlingsläge när det gäller vad vi kan erbjuda som leverantörer och vilken vård vi i vår tur kan köpa. Men om vi tvingas in i en region finns risken att universitetssjukhusen suger åt sig verksamhet och då tappar vi i Halland kraft, kapacitet och blir mindre attraktiva som arbetsgivare, säger regionrådet Stefan Bengtsson (C).
Argumentet känns igen. I Örebro har politiker varnat för att den nya indelningen. Man befarar att en del av patientunderlaget då försvinner för den högspecialiserade sjukvården vid Universitetssjukhuset. De skulle därmed också hota läkarutbildningen på orten.
Rent bortsett från att en majoritet av de halländska väljarna inte vill se vara med om vare sig delning eller se sin region bli uppslukad av jätten norröver, så finns det andra demokratiproblem. Avståndet till de förtroendevalda skulle öka och dessutom lär behovet av fler, icke folkvalda samarbetsmodeller uppstå.
– I stora regioner uppstår behovet av samverkan i kommunalförbund för att påverka beslutsfattandet, säger Stefan Bengtsson.
I VGR jobbar regionen, i exempelvis infrastrukturfrågor, i huvudsak mot kommunalförbund snarare än kommuner. Det senare innebär att enskilda kommuner kan bli överkörda i frågor som rör dem, med hänvisning till beslut fattade i förbund med bristfällig insyn. 
Vissa nyindelningsförespråkare har låst sig vid tanken på att bättre samarbeten förutsätter förstorade regioner. Det är dock ett feltänk.  Vad Jörgen Johansson missar när han talar om att Halmstads och Laholm står att vinna på att utveckla samarbetsstrukturer med Helsingborg och Skåne, är att sådant redan sker!
Halmsingborg är ett redan begrepp. Föreningen Regionsamverkan Sydsverige har också bildats för att fördjupa samarbetet, liksom Södra regionvårdsnämnden. I norra Halland finns liknande gränsöverskridande samarbeten.
Så varför låta Halland slukas helt av en region i norr eller låta två jättar dela? Bättre att fortsätta utveckla de samverkansspår man redan är inne på, än att låta Halland hamna i periferin i en region med givna maktcenter.

MEST LÄST